Når du har købt en ny lejlighed på Frederiksberg, er det vigtigt, at du sørger for at sætte den i stand, inden du flytter den ind. Det kan betale sig for dig, at du får ordnet nogle af de store ting i lejligheden, som du gerne vil have ordnet, inden du flytter ind i den. Det er nemlig rigtig irriterende for dig at bo i en lejlighed, der er ved at blive sat i stand, eller at du er ...